• 29/04/2022

  UBND huyện Mộc Châu khoá XXI tổ chức phiên họp thứ 11

  Để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4, đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022, ngày 27/4, UBND huyện Mộc Châu tổ chức phiên họp thứ 11. Đc Long Trung Tâm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Phiên họp được truyền trực tuyến đến 15 xã, thị trấn. 

 • 14/04/2022

  Uỷ ban nhân dân huyện Mộc Châu khoá XXI tổ chức phiên họp thứ 10

  Ngày 8/4, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức phiên họp thứ 10 nhằm Nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I, đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. Đ/c Long Trung Tâm - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Phiên họp được truyền trực tuyến đến 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 • 09/02/2022

  Phiên họp thứ 8, UBND huyện Mộc Châu khóa XXI

  Ngày 28/1, UBND huyện Mộc Châu tổ chức phiên họp thứ 8 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2022. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Phiên họp được truyền trực tuyến đến các điểm cầu 15 xã, thị trấn.

 • 13/01/2022

  UBND huyện Mộc Châu khoá XXI tổ chức phiên họp thứ 7

  Ngày 10/1, UBND huyện Mộc Châu tổ chức phiên họp thứ 7 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự phiên họp có đồng chí Trần Dân Khôi - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Phạm Thị Nhung - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, các đồng chí trong BTV huyện ủy, thường trực HĐND - UBND huyện. Đ/c Long Trung Tâm - Chủ tịch UBND chủ trì phiên họp. 

 • 29/12/2021

  Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI

  Ngày 28/12, HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2. Đồng chí Trần Dân Khôi - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Nhung - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy.

 • 21/12/2021

  Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI

  Ngày 17/12, HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ tư nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2022. Đồng chí Trần Dân Khôi - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

 • 02/12/2021

  UBND huyện Mộc Châu tổ chức Phiên họp 6

  Ngày 2/12, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức Phiên họp 6 nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Long Trung Tâm - Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

 • 24/11/2021

  Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND huyện Mộc Châu khóa XXI

  Ngày 19/11, HĐND huyện Mộc Châu đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp được tổ chức trực tuyến đến các xã, thị trấn của huyện. Đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

 • 17/11/2021

  HĐND huyện thống nhất nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND huyện

  Sáng nay 12/11, Thường trực HĐND huyện Mộc Châu đã tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 4 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 • 11/11/2021

  Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mộc Châu

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

Đăng nhập