• Mô hình nhà lưới chống mưa đá cho vườn Mận ở Mộc Châu

  • Mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

    Chưa đầy 800m2 đất sản xuất, nhưng mỗi vụ thu hoạch đã mang lại cho gia đình chàng thanh niên trẻ ở bản Vặt, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu nguồn thu hơn 100 triệu đồng. Mô hình nhỏ nhưng hiệu quả lớn đã và đang giúp anh trở thành đoàn điển hình trong phát triển kinh tế ở xã Mường Sang và là tấm gương sáng về sự nỗ lực chịu khó, cần cù sáng tạo, dám nghĩ, dám làm...

  1 

Đăng nhập