Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
57 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội (15)Lao động Thương binh Xã hội
1. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Biện pháp bảo đảm (9)Tư pháp
2. Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Biện pháp bảo đảm (9)Tư pháp
3. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Biện pháp bảo đảm (9)Tư pháp
4. Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Biện pháp bảo đảm (9)Tư pháp
5. Đăng ký thay đổi nộ dung, biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Biện pháp bảo đảm (9)Tư pháp
6. Sửa chữa sai sót nội dung, biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Biện pháp bảo đảm (9)Tư pháp
7. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Biện pháp bảo đảm (9)Tư pháp
8. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Biện pháp bảo đảm (9)Tư pháp
9. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Biện pháp bảo đảm (9)Tư pháp
Biện pháp bảo đảm Biện pháp bảo đảm (9)Văn phòng Đăng ký đất đai
123456

Đăng nhập