Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
458 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
2. Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (5)Tài chính - Kế hoạch
4. Thủ tục Đăng ký Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (5)Tài chính - Kế hoạch
5. Thủ tục Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (5)Tài chính - Kế hoạch
3. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (5)Tài chính - Kế hoạch
1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (5)Tài chính - Kế hoạch
13. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
15. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
14. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
1. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
2. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
4. Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
6. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
̃7. Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
8. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
9. Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
11. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
12. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lưu thông hàng hóa trong nước (9)Kinh tế và Hạ tầng
12345678910...

Đăng nhập