Top slide banner
Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, UBND huyện Mộc Châu đã ban hành Kế hoạch số 2976/KH-UBND ngày 03/10/2022 về tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện. 

Theo đó, căn cứ vào thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn khẩu hiệu, nội dung và hình thức tuyên truyền, hưởng ứng phù hợp với điều kiện, đảm bảo các hoạt động được tổ chức hiệu quả,thiết thực. Mỗi đơn vị, địa phương lựa chọn khẩu hiệu phù hợp và tạo sức lan tỏa, thu hút người dân tham gia như: Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân; hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng động, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Nội dung Hưởng ứng Ngày pháp luật tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam, qua đó giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; những lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội như lao động, phòng, chống tham nhũng, an toàn thực phẩm, đất đai, biên giới, giao thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính, tội phạm, tệ nạn xã hội…

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11/2022. Qua hoạt động nhằm phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, người dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 735
  • Trong tuần: 735
  • Tất cả: 2,993,020