Mộc Châu tổng duyệt diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2022

Ngày 6/6, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Mộc Châu đã tổ chức tổng duyệt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã trong khu vực phòng thủ huyện Mộc Châu năm 2022 đối với 2 xã Tân Lập và Tân Hợp. Diễn tập có đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ. 

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022 sẽ được tổ chức tại xã Tân Lập với 4 xã trong khung diễn tập gồm Tân Lập, Tân Hợp, Nà Mường và Quy Hướng của huyện Mộc Châu. Thông qua diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, đường lối, nghệ thuật quân sự - quốc phòng của Đảng, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh, hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng - an ninh; đồng thời thông qua diễn tập còn nhằm kiểm tra, bổ sung hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội sát, đúng, phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi có tình huống về quốc phòng- an ninh.

Sau khi chấm điểm 02 xã diễn tập phần cơ chế, Ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá cao nỗ lực của 02 xã Tân Lập và Tân Hợp, đồng thời đề nghị khi tổ chức diễn tập, các xã trong khung diễn tập cần phải nỗ lực hơn nữa về nội dung, phương pháp thực hiện, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, thành phần tham gia diễn tập, đồng thời phải đảm bảo tiết kiệm, an toàn về người và cơ sở vật chất.

Dự kiến diễn tập sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8/6/2022.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 428
  • Trong tuần: 10,774
  • Tất cả: 1,038,386