Kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2020

Ngày 09/12/2020 UBND huyện Mộc Châu ban hành Báo cáo số 1204/BC-UBND ngày 09/12/2020 về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2021

Năm 2020, công tác CCHC của huyện tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Đã ban hành hơn 100 văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính gắn với chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Thực hiện kiểm tra công tác CCHC và hoạt động công vụ tại 15/15 xã, thị trấn. Tổ chức tổng kết Chương trình tổng thể công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Tham mưu cho Ban Chấp hành đảng bộ huyện xây dựng Đề án Cải cách hành chính huyện Mộc Châu giai đoạn 2020 - 2025.

Tổ chức 11 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn; phát 275 phiếu cho các cá nhân là người lao động, cán bộ, công chức, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để thực hiện điều tra, khảo sát thi hành pháp luật lĩnh vực tài nguyên - môi trường. Thành lập Ban Quản lí Dự án Đầu tư Xây dựng trên cơ sở sáp nhập Ban quản lí dự án di dân tái định cư vào Ban Quản lí Dự án Đầu tư Xây dựng; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát về cơ sở vật chất, số lượng người làm việc, tổ chức bộ máy để đề xuất tái thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Mộc Châu. Xây dựng Đề án thành lập Phòng Dân tộc trình kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Xây dựng Đề án sát nhập các tổ chức Hội trên địa bàn huyện trình xin ý kiến UBND tỉnh. Thực hiện bầu trưởng bản, tiểu khu trưởng đối với 193/193 bản, tiểu khu. Thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực đối với công chức, viên chức huyện và công chức chuyên môn các xã, thị trấn; Quyết định cho 66 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ theo chế độ 108/2014/NĐ-CP và 07 cán bộ nghỉ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập hợp, thu thập tài liệu kiểm chứng, tự chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2020 của huyện trên Phần mềm chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của tỉnh đúng thời gian quy định. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 của huyện tiếp tục được UBND tỉnh đánh giá là huyện dẫn đầu trong khối các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trong thực hiện Chỉ số CCHC (đạt 90,22 điểm, tăng 4,35 điểm so với năm 2018).

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính; các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công; thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thực hiện chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản VNPT – iOffice; xây dựng môi trường hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả; tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan, đơn vị đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.  

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 570
  • Trong tuần: 7,267
  • Tất cả: 665,410