Thông tin về đợt kiểm tra, đánh giá năng lực công chức, viên chức huyện và công chức chuyên môn các xã, thị trấn

Ngày 10/12/2020, Hội đồng Kiểm tra, đánh giá năng lực công chức, viên chức huyện đã tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với 99 công chức, viên chức theo Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện Mộc Châu

Thực hiện Kế hoạch số 2588/KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND huyện về Kiểm tra, đánh giá năng lực công chức, viên chức năm 2020; Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện thành lập Hội đồng Kiểm tra, đánh giá năng lực công chức, viên chức năm 2020; ngày 10/12/2020, Hội đồng Kiểm tra, đánh giá năng lực công chức, viên chức huyện đã tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với 99 công chức, viên chức; trong đó: 48 công chức, viên chức cấp huyện; 44 công chức cấp xã (công chức xã kiểm tra, đánh giá năm 2019 không đạt); 07 kế toán các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT huyện (kế toán các đơn vị sự nghiệp GĐ&ĐT không đạt hoặc chưa kiểm tra, đánh giá năm 2019 do nghỉ thai sản, con dưới 36 tháng tuổi).

Nội dung kiểm tra, đánh giá, bao gồm:

- Kiến thức chung: Khả năng am hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; các văn bản Luật, dưới luật liên quan đến việc tham mưu, thực thi nhiệm vụ; các kiến thức về quản lý nhà nước, cải cách hành chính; hình thức: Làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính;

- Kiến thức và năng lực chuyên môn: Các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao; năng lực đề xuất, tham mưu giải quyết công tác chuyên môn theo các quy trình, quy định; kỹ năng xử lý tình huống thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; hình thức: Làm bài trắc nghiệm trên giấy;

- Kiến thức tin học cơ bản, lập hồ sơ công việc, lưu trữ theo phông lưu trữ của huyện, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin (khả năng ứng dụng các phần mềm chuyên ngành; phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc; sử dụng thư điện tử công vụ trên máy vi tính), hình thức: Làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính;

- Kết quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ năm 2020 (từ tháng 01/2020 đến hết tháng 10/2020) do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đánh giá.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch và chặt chẽ trong thực hiện, UBND huyện đã mời một số chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm CNTT Sở TT-TT tham gia làm thành viên Hội đồng để kiểm tra, đánh giá trực tuyến các nội dung kiến thức chung và kiến thức tin học cơ bản, khả năng ứng dụng CNTT của công chức, viên chức.

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 388
  • Trong tuần: 3,947
  • Tất cả: 619,600