Huyện Mộc Châu xếp thứ nhất về mức độ ứng dụng CNTT đối với cơ quan nhà nước cấp huyện của tỉnh Sơn La năm 2020

Nhờ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đồng thời chỉ ra nguyên nhân và tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm trước. Năm 2020, UBND huyện Mộc Châu tiếp tục đứng đầu về mức độ ứng dụng CNTT trong khối huyện, thành phố

Trong năm 2020, huyện Mộc Châu tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 đối với 105 thủ tục đã được cung cấp mức độ 3,4 của huyện, kết quả trong năm đã tiếp nhận và xử lý 102/336 (số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3/Tổng số hồ sơ thực tế cần giải quyết đối với các dịch vụ đã cung cấp trực tuyến ở mức độ 3), đạt 30,3% (tăng 0,3% so với năm 2019).

Năm 2020, đã hoàn thành việc bàn giao, cài đặt phần mềm và hướng dẫn các xã, thị trấn sử dụng chứng thư số, đảm bảo 100% lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn được cấp và sử dụng chứng thư số, kết quả 80% văn bản đi của UBND huyện Mộc Châu đã thực hiện ký số. Trong năm 2020, UBND huyện Mộc Châu cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh việc sử dụng các tính năng mở rộng của phần mềm QLVBĐH. Kết quả 100% cán bộ, công chức thuộc UBND cấp huyện và cấp xã thường xuyên xử lý, giải quyết công việc được giao thông qua phần mềm quản lý văn bản, tỷ lệ văn bản được xử lý đạt 98%. Đặc biệt, 15/15 UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt sử dụng các tính năng nâng cao của phần mềm và thực hiện việc ký số phát hành văn bản đi trên phần mềm VNPT - iOffice. Huyện cũng tập trung chỉ đạo duy trì sử dụng hộp thư điện tử công vụ, kịp thời đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cấp bổ sung/hủy bỏ tài khoản hộp thư điện tử công vụ tỉnh Sơn La (@sonla.gov.vn) khi có thay đổi về nhân sự tại các đơn vị.

Kết quả 100% cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp địa chỉ hộp thư điện tử công vụ nghiêm túc sử dụng hộp thư để trao đổi công việc.

Trong năm, UBND huyện cũng tập trung chỉ đạo ban biên tập cổng thông tin điện tử duy trì hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử sau khi chuyển sang dùng giao diện mới do VNPT cung cấp. Ban biên tập thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị gửi văn bản, tin bài để đăng tải, đảm bảo Công thông tin điện tử được khai thác, vận hành một cách hiệu quả, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND - UBND huyện; thực hiện tốt vai trò là kênh trao đổi thông tin chính của UBND huyện, là nơi cung cấp một cách toàn diện các thông tin về hoạt động của UBND huyện trên tất cả mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính trong tình hình hiện nay.

 Kết quả, năm 2020, điểm chấm mức độ ứng dụng CNTT của UBND huyện Mộc Châu đã đạt 89,2 (tăng 2,2 điểm so với năm 2019), tiếp tục xếp thứ nhất trong khối các huyện, thành phố.

Trong năm 20201, huyện Mộc Châu tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác hiện đại hóa nền hành chính, từ đó nâng cao kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của huyện Mộc Châu.  

  

Thùy Thơm

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 537
  • Trong tuần: 7,234
  • Tất cả: 665,377