Họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Mộc Châu về đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

 Ngày 05/2, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Mộc Châu đã họp đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính huyện năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Long Trung Tâm, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện dự và chủ trì cuộc họp.

Trong năm 2020 công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Mộc Châu đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Điểm tích cực là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xem CCHC là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên tích cực chỉ đạo, điều hành. Các cơ quan, đơn vị, UBND 15 xã, thị trấn triển khai nghiêm túc công tác cải cách hành chính và được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên 6 nội dung: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Qua đánh giá kết quả của BCĐ CCHC tỉnh Sơn La huyện Mộc Châu tiếp tục đứng thứ nhất khối các huyện, thành phố năm 2020.

         Bên cạnh kết quả đạt được công tác cải cách vẫn còn một số hạn chế như: Các sáng kiến giải pháp mới đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận còn hạn chế; Chưa thực hiện được việc tiết kiệm kinh phí hành chính, tăng thu nhập trong cơ quan chuyên môn cấp huyện và đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn. Tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông cùng cấp, và liên thông giữa các cấp chính quyền chưa đảm bảo. Việc thực hiện công tác CCHC của một số xã, thị trấn còn tồn tại, hạn chế. Tại cuộc họp các đại biểu đã dành thời gian phân tích những hạn chế, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện trong năm 2021 với những nhiệm vụ trọng tâm được giao cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

          Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Long Trung Tâm - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện yêu cầu phòng, ban, cơ quan, đơn vị, 15 xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, cần đặt ra mục tiêu rõ ràng, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của huyện bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức khác nhau để tạo sự đồng thuận trong xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình, sáng kiến trong cải cách hành chính. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo quy định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính, tăng cường số  lượng, chất  lượng, hiệu quả cung ứng  dịch vụ công  trực  tuyến  mức  độ  3, 4 cho người dân, tổ chức; phối hợp với Bưu điện huyện khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm xây dựng cơ quan hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn phấn đấu nâng chỉ số CCHC của huyện tiếp tục đứng tốp đầu các huyện, thành phố năm 2021./.

                                                                                                                                                                                                                                                             Việt Dũng

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 580
  • Trong tuần: 7,277
  • Tất cả: 665,420