Huyện Mộc Châu chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số năm 2021

Ngày 31/12/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 3498/UBND-VHTT nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số huyện Mộc Châu năm 2021.

Kế hoạch đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng cần đạt được trong năm 2021 để tiếp tục nâng cao kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số huyện Mộc Châu năm 2021 như: Trên 97% văn bản chỉ đạo, thông tin điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện được cập nhật, xử lý qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, 80% văn bản điện tử đi có dùng chữ ký số trao đổi với các cơ quan nhà nước trong và ngoài huyện, 100% cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc (truy cập nhiều hơn 01 lần/ngày), 20% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, rút ngắn 30% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua hệ thống thông tin phục vụ họp (eCabinet); duy trì cung cấp 103 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp; 30% thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ; 15/15 xã, thị trấn triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử; Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích đạt trên 10%; 100% lãnh đạo UBND huyện, 100% lãnh đạo cấp trưởng/phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 100% chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn được cấp và sử dụng chữ ký số; 100% máy tính trong các cơ quan nhà nước cấp huyện được cài đặt sử dụng hệ thống phần mềm phòng chống mã độc theo mô hình quản trị tập trung tỉnh Sơn La; 100% máy tính trong các cơ quan nhà nước cấp xã được cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền.

Bằng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện đối với công tác ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; huyện Mộc Châu quyết tâm tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu kết quả ứng dụng CNTT trong khối huyện, thành phố trong năm 2021, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính chung trên địa bàn huyện.

Thùy Thơm

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 543
  • Trong tuần: 7,240
  • Tất cả: 665,383