Tăng cường sử dụng chữ ký số trong ban hành các văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị

Chữ ký số là ứng dụng quan trọng trong quá trình thực hiện thay thế văn bản giấy bằng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hiện nay, tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đều đã có thể sử dụng chữ ký số trong giải quyết công việc.

UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường sử dụng chữ ký số trong ban hành các văn bản điện tử, đảm bảo 90% văn bản điện tử đi của đơn vị được ký số. Yêu cầu các đơn vị thường xuyên chủ động rà soát, khi có sự thay đổi nhân sự về lãnh đạo quản lý (Trưởng/Phó các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn) để kịp thời có văn bản của đơn vị đăng ký cấp mới/thu hồi chứng thư số. Đồng thời yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện việc đề nghị cấp mới chứng thư số cho các Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn.

Việc triển khai ứng dụng chữ ký số của các cơ quan nhà nước được xem là phương án giải quyết tốt nhất mọi vấn đề khi giao dịch trên môi trường internet, có tính bảo mật cao, góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo hiệu quả tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử của huyện.

Thùy Thơm

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 547
  • Trong tuần: 11,160
  • Tất cả: 813,226