Đẩy mạnh CCHC trong Đảng, các cơ quan nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày 24/3, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 và triển khai Kết luận số 436-KL/TU ngày 28/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022 -2025”. 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Hội nghị được trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố. Dự tại điểm cầu Mộc Châu có đồng chí Trần Dân Khôi, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo huyện.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, các nhiệm vụ trọng tâm được tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, như: Đẩy mạnh cải cách TTHC, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. CCHC thực sự trở thành khâu đột phá trong công tác quản lý, điều hành của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, được tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đánh giá tích cực.

Công tác cải cách TTHC được đẩy mạnh, tập trung cắt giảm ít nhất 25% thời gian giải quyết TTHC, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, 100% TTHC của tỉnh được cập nhật, công khai dưới nhiều hình thức phù hợp, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt trên 99,99 % (hồ sơ trả quá hạn đều được cơ quan, đơn vị thực hiện công khai xin lỗi theo đúng quy định). Việc xác định vị trí việc làm được thực hiện đồng bộ và đảm bảo tính thống nhất trong toàn tỉnh, từng bước gắn việc tuyển dụng, điều động, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, giảm chi phí, thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Hiện, 100% các xã đã được cấp tài khoản trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh để thực hiện cập nhật kết quả giải quyết TTHC tại địa phương lên Cổng dịch vụ công của tỉnh; 52 TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh..., góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Đề án, Kết luận, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Đề án “Đẩy mạnh CCHC trong Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022 -2025”. Đồng thời, thảo luận về những kết quả đạt được, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên lĩnh vực tài chính ngân sách, chuyển đổi số...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Tiếp tục xác định CCHC là khâu đột phá, phải được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ ở tất cả các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 03 và Kết luận số 436. Đẩy mạnh CCHC; xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bình đẳng, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số đo lường chất lượng phục vụ hành chính. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản, nhất là văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước. Công khai kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất các quy trình điện tử, dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Tiếp tục sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 685
  • Trong tuần: 7,843
  • Tất cả: 1,110,943