Top slide banner
Hội nghị triển khai chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và nhiệm vụ cải cách hành chính, công vụ, công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
Ngày 16/6, huyện Mộc Châu phối hợp vơi Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và nhiệm vụ cải cách hành chính, công vụ, công tác văn thư, lưu trữ  năm 2022 cho 166 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 72 cơ quan, đơn vị, xã trị trấn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở nội vụ tỉnh Sơn La, lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn huyện Mộc Châu. 

Trong thời gian 01 ngày, các báo cáo viên là Lãnh đạo Sở Nội vụ đã triển khai đến các cán bộ, công chức, viên chức huyện Mộc Châu 03 chuyên đề quan trọng về: Phương pháp xây dựng kế hoach, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá, báo cáo công tác CCHC hàng năm của cơ quan, đơn vị; Một số quy định về công tác văn thư; lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, đơn vị. Quy trình bầu cử, miễn nhiệm cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị; Một số nội dung về tổ chức, phát động phong trào thi đua và quy trình xét khen thưởng trong cơ quan, đơn vị. Kinh nghiệm xử lý một số vướng mắc trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, công chức cấp xã trong cơ quan, đơn vị.

Qua các chuyên đề giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm chắc các chủ trương, đường lối, quy định mới nhất của đảng và nhà nước liên quan đến công tác Nội vụ như: Luôn chuyển, điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng; công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, chế độ chính sách, công chức, viên chức... Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, triển khai phù hợp tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 2,931
  • Trong tuần: 33,759
  • Tất cả: 2,554,981