Mộc Châu triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính 4 tháng cuối năm 2022

Ngày 27/8, UBND huyện Mộc Châu tổ chức hội nghị đánh gia kết quả công tác Cải cách hành chính của huyện 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 8 tháng đầu năm với sự tập trung lãnh đạo của UBND huyện và sự cố gắng của các cấp, các ngành, công tác CCHC từ huyện đến cơ sở đã có sự chuyển biến, đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần và ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã ban hành 20 văn bản chỉ đạo về CCHC; các đoàn kiểm tra của huyện đã tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất tại 2 xã và 1 đơn vị trường học; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và côngt thông tin điện tử 187 lượt tin bài; các đơn vị đã tổ chức 60 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 2000 người dân. Huyện đã tập trung thực tốt giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông, đặc biệt là tiếp nhân và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm điện tử. Trong cải cách tổ chức bộ máy, huyện đã tổ chức kiện toàn chức danh lãnh đạo 8 phòng ban của huyện, đề xuất phương án sáp nhập 19 bản, tiểu khu của 6 xã thị trấn trong năm 2022. Trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đến này có 90% văn bản được ký số, duy trì hệ thống thông tin một của đến 100% các xã.

Trong những tháng cuối năm huyện Mộc Châu  tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại; tăng cường đôn đốc, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4; rà soát lại và triển khai quyết liệt các kế hoạch về CCHC năm 2022. Hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh giao. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh nâng cao ý thức trách nhiệm của các bộ trong thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp…

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 792
  • Trong tuần: 5,491
  • Tất cả: 1,155,421