Kịch bản và các tài liệu ngày bầu cử 23/5/2021

Stt Tên tài liệu   Nội dung 
 1 Kịch bản chi tiết tổ chức Ngày bầu cử 23.5.2021  Tại đây
 Phụ lục 1 - Biên bản phan công nhiệm vụ Tổ bầu cử (Biên bản)  Tại đây
 3  Phụ lục 1- Biểu phân công nhiệm vụ Tổ bầu cử (Biểu)  Tại đây
 4  Phụ lục 2 -Mẫu báo cáo nhanh ngày 23.5.2021  Tại đây
 5  Phụ lục 3 - Sổ Nghiệp vụ kiểm phiếu   Tại đây
 6  Phụ lục 4 - sơ đồ các Tổ bầu cử  Tại đây
 7  Phụ lục 4. Quy trình hoàn thiện, gửi Biên bản, Biểu tổng hợp  Tại đây
 8  Phụ lục 5 - M20. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu QH  Tại đây
 9  Phụ lục 5 - M25. Biên bản kết quả kiểm phiếu đại biểu HĐND (tỉnh, huyện, xã)  Tại đây
 10  Phụ lục 5 - M26. Biên bản xác nhận kết quả Ban bầu cử xã - huyện  Tại đây
 11  Phụ lục 5 - M34.Biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu QH và HĐND  Tại đây

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 86
  • Trong tuần: 7,149
  • Tất cả: 708,235