Top slide banner
Quyết định phê duyệt kế hoạch CCHC năm 2015 rnTải về tại đâyrnPhụ lục kèm theo rnTải về tại đâyrn 
Số ký hiệu văn bản Số: 95/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2015
Ngày hiệu lực 30/01/2015
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt kế hoạch CCHC năm 2015 rnTải về tại đâyrnPhụ lục kèm theo rnTải về tại đâyrn 
Hình thức văn bản Văn bản của huyện Mộc Châu
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm van_ban_cchc.doc