Top slide banner
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu văn bản 2446/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2020
Ngày hiệu lực 11/11/2020
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Hình thức văn bản Công bố TTHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2446-GDDT(LVGDĐT).pdf