Top slide banner
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 48/KH-UBND
Ngày ban hành 07/01/2021
Ngày hiệu lực 07/01/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Hình thức văn bản Phòng chống tham nhũng
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh-48-ngay-7-1-2021-cua-ubnd-huyen-mc-cong-tac-pctn-nam-2021.pdf