Top slide banner
Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu
Số ký hiệu văn bản 610/KH-UBND
Ngày ban hành 04/03/2021
Ngày hiệu lực 04/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu
Hình thức văn bản Phòng chống tham nhũng
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Long Trung Tâm
Tài liệu đính kèm kh-610-thuc-hien-viec-ke-khai-cong-khai-ban-ke-khai-tai-san.pdf