Top slide banner
V/v triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao đọng và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mộc Châu
Số ký hiệu văn bản 2254/UBND-LĐ
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao đọng và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mộc Châu
Hình thức văn bản Phòng chống Covid-19
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv2254_0001.pdf