Top slide banner
Quyết định Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 23/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày hiệu lực 07/07/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Hình thức văn bản Văn bản phòng, chống Covid của tỉnh, bộ ngành, trung ương
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-23-2021-qd-ttg-huong-dan-nhan-ho-tro-theo-nghi-quyet-68.pdf