Top slide banner
Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 68/NQ-CP
Ngày ban hành 01/07/2021
Ngày hiệu lực 01/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Hình thức văn bản Văn bản phòng, chống Covid của tỉnh, bộ ngành, trung ương
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-68-nq-cp-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-vi-covid-19.pdf