Top slide banner
Quyết định về việc công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu văn bản 160/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2022
Ngày hiệu lực 25/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hình thức văn bản Công bố TTHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 160.-qtnblv-lam-nghiep.pdf