Top slide banner
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực hoạt khoa học và công nghệ) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu văn bản 1343/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/07/2022
Ngày hiệu lực 04/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực hoạt khoa học và công nghệ) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Hình thức văn bản Công bố TTHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm signed-1343-qdub.pdf