Top slide banner
Nghị Quyết của Ban Thường vụ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 17-NQ/TU
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị Quyết của Ban Thường vụ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản chuyển đổi số
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hữa Đông
Tài liệu đính kèm NQ 17 TU.pdf