Top slide banner
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện về chuyển dododir số, giai đạo 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 467-QĐ/HU
Ngày ban hành 28/09/2022
Ngày hiệu lực 28/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện về chuyển dododir số, giai đạo 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Trần Dân Khôi
Tài liệu đính kèm qd-467-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-bcd-chuyen-doi-so.pdf