Top slide banner
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế
Số ký hiệu văn bản 1790/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/08/2022
Ngày hiệu lực 25/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế
Hình thức văn bản Công bố TTHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1790.so-yt.pdf
1790-2.so-yt.pdf
1790-3.so-yt.pdf
1790-4.so-yt.pdf
1790-5.so-yt.pdf
1790-6.so-yt.pdf
1790-1.so-yt.pdf