Top slide banner
Phê duyệt đưa ra, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 437-QĐ/HU
Ngày ban hành 28/08/2022
Ngày hiệu lực 28/08/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt đưa ra, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Phòng chống tham nhũng
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-437-phe-duyet-qh-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-nk-2021-2026-1.pdf