Top slide banner
Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, nhiệm kỳ 2026-2031
Số ký hiệu văn bản 438-QĐ/HU
Ngày ban hành 28/08/2022
Ngày hiệu lực 28/08/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, nhiệm kỳ 2026-2031
Hình thức văn bản Phòng chống tham nhũng
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-438-phe-duyet-qh-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-nk-2026-2031-1.pdf