Top slide banner
Phê duyệt đưa ra, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Phòng Tài chính - Kế hoạch, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 439-QĐ/HU
Ngày ban hành 28/08/2022
Ngày hiệu lực 28/08/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt đưa ra, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Phòng Tài chính - Kế hoạch, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Phòng chống tham nhũng
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-439-phe-duyet-qh-phong-tai-chinh-ke-hoach-nk-2021-2026-1.pdf