Top slide banner
Phê duyệt Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Phòng Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2026-2031
Số ký hiệu văn bản 444-QĐ/HU
Ngày ban hành 28/08/2022
Ngày hiệu lực 28/08/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Phòng Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2026-2031
Hình thức văn bản Phòng chống tham nhũng
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-444-phe-duyet-qh-phong-tai-nguyen-mt-nk-2026-2031-1.pdf