Top slide banner
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 02/TB-HĐTD
Ngày ban hành 31/05/2023
Ngày hiệu lực 31/05/2023
Trích yếu nội dung Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2023
Hình thức văn bản Phòng chống tham nhũng
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thong-bao-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-khong-du-dk-tham-du-vong-2-tuyen-dung-vien-chuc.pdf