Top slide banner
Thông báo tuyển chon đơn vị chủ trì liên kết đăng ký, đề xuất, khảo sát, xây dựng dự án theo hình thức Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Số ký hiệu văn bản 245/TB-UBND
Ngày ban hành 04/07/2023
Ngày hiệu lực 04/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển chon đơn vị chủ trì liên kết đăng ký, đề xuất, khảo sát, xây dựng dự án theo hình thức Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm tb-245-tuyen-chon-chu-tri-lien-ket.pdf