Top slide banner
Thông báo tuyển chọn Cộng đồng dân cự tham gia đăng ký, đề xuất, khảo sát, xây dựng dự án theo hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Số ký hiệu văn bản 256/TB-UBND
Ngày ban hành 17/07/2023
Ngày hiệu lực 17/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển chọn Cộng đồng dân cự tham gia đăng ký, đề xuất, khảo sát, xây dựng dự án theo hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm 256-tb-tuyen-chon-cong-dong-dan-cu_0001.pdf