Top slide banner
Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2699/KH-UBND
Ngày ban hành 17/07/2023
Ngày hiệu lực 17/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm 2699-kh-trien-khai-ho-tro-ptsx_0001.pdf