Top slide banner
Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 2445/KH-UBND
Ngày ban hành 27/06/2023
Ngày hiệu lực 27/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023 theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công tác cán bộ
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh-lan-2.pdf