Top slide banner
Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 đối với viên chức kế toán các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Mộc Châu theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1262/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/07/2023
Ngày hiệu lực 11/07/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 đối với viên chức kế toán các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Mộc Châu theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công tác cán bộ
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-qd1262_0001.pdf