Top slide banner
Kế luận Thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tân Hợp trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý sử dụng ngân sách; việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa
Số ký hiệu văn bản 01/LK-TTr
Ngày ban hành 10/08/2023
Ngày hiệu lực 10/08/2023
Trích yếu nội dung Kế luận Thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tân Hợp trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý sử dụng ngân sách; việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa
Hình thức văn bản Văn bản UBND huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Lê Trọng Bình
Tài liệu đính kèm 01-10.8.2023-kl-thanh-tra-tan-hop.pdf
01-10.8.2023-bieu-kem-ket-luan.pdf