Top slide banner
Thông báo Tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị quy mô liên xã sử dụng vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Số ký hiệu văn bản 298/TB-UBND
Ngày ban hành 25/08/2023
Ngày hiệu lực 25/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị quy mô liên xã sử dụng vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-thong-bao-298-tuyen-chon-don-vi-chu-tri-lien-ket-du-an-ptsx-theo-chuoi-gia-tri-sua.pdf