Top slide banner
Quyết định Công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 91/QD-UBND
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Lê Trọng Bình
Tài liệu đính kèm 91.-qd-ubnd-cong-nhan-dhtd-va-htkt-nam-2022.pdf