Top slide banner
Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
Số ký hiệu văn bản 262/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2023
Ngày hiệu lực 28/02/2023
Trích yếu nội dung Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-qd262_0001.pdf