Top slide banner
V/v chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
Số ký hiệu văn bản 2922/UBND-TNMT
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Trích yếu nội dung V/v chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Trương Hoa Bắc
Tài liệu đính kèm cv-2922-chi-dao-viec-chap-hanh-phap-luat-bvmt.pdf