Top slide banner
V/v tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
Số ký hiệu văn bản 3189/UBND-TNMT
Ngày ban hành 15/08/2023
Ngày hiệu lực 15/08/2023
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Trương Hoa Bắc
Tài liệu đính kèm cv-3189-chi-dao-tang-cuong-ql-khoang-san-chua-khai-thac.pdf