Top slide banner
V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 272/UBND-TNMT
Ngày ban hành 07/02/2023
Ngày hiệu lực 07/02/2023
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Trương Hoa Bắc
Tài liệu đính kèm cv-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-bao-ve-moi-truong-doi-voi-cac-co-so-san-xuat-kinh-doanh.pdf