Top slide banner
V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp, sét, nguyên liệu làm gạch, ngói) trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 1813/UBND-TNMT
Ngày ban hành 19/05/2023
Ngày hiệu lực 19/05/2023
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp, sét, nguyên liệu làm gạch, ngói) trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv1813-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nn-ve-khoang-san-lam-vlxd-thong-thuong-tren-dia-ban-huyen-bs.pdf