Top slide banner
V/v đôn đốc kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện và của Chủ tịch UBND xã, thị trấn
Số ký hiệu văn bản 4020/UBND-TNMT
Ngày ban hành 10/10/2023
Ngày hiệu lực 10/10/2023
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện và của Chủ tịch UBND xã, thị trấn
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Trương Hoa Bắc
Tài liệu đính kèm cv4020-don-doc-chap-hanh-cac-qd-xlvp-2023.pdf