Top slide banner
Kế hoạch Kiểm tra chấp hành các quy định về sử dụng đất đai đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 361/KH-UBND
Ngày ban hành 13/02/2023
Ngày hiệu lực 13/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Kiểm tra chấp hành các quy định về sử dụng đất đai đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Lê Trọng Bình
Tài liệu đính kèm kh-kiem-tra-chap-hanh-pl-dat-dai-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-nam-2023.pdf