Top slide banner
Kế hoạch Triển khai thực hiện nội dung về công tác quản lý quy hoạch, đất đai, khoáng sản và trật tự xây dựng trên địa huyện Mộc Châu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 143/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện nội dung về công tác quản lý quy hoạch, đất đai, khoáng sản và trật tự xây dựng trên địa huyện Mộc Châu năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Lê Trọng Bình
Tài liệu đính kèm kh-143_trien-khai-thu-tien-su-dung-dat-nam-2023-tren-dia-ban-huyen-moc-chau.pdf