Top slide banner
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/HU ngày 20/10/2020 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về quản lý, vận hành thu gom chất thải rắn nông thôn trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 239/KH-UBND
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/HU ngày 20/10/2020 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về quản lý, vận hành thu gom chất thải rắn nông thôn trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Lê Trọng Bình
Tài liệu đính kèm kh-239-ubh-thuc-hien-kl-20-thu-gom-rac-nam-2023.pdf