Top slide banner
Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 500-KL/HU ngày 12.11.2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2023
Số ký hiệu văn bản 330/KH-UBND
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày hiệu lực 10/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 500-KL/HU ngày 12.11.2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Lê Trọng Bình
Tài liệu đính kèm kh-ubh-thuc-hien-kl-500-ve-dat-cong-ich-nam-2023.pdf